Kristendomen är närvarande i Sverige, inte minst genom alla dem som tror. Den engagerar och levs ut på många olika sätt. Det här handlar min podcast om.


Jag vill bjuda in gäster med olika bakgrunder för att ta del av just deras resa in i den kristna tron, och hur den tar sig i uttryck idag.
Idén är att skapa ett forum som både kan fungera som en introduktion i kristen tro, och samtidigt bidra till en fördjupad förståelse för olika traditioner, uttryck och engagemang hos kristna.


Jag som driver podden heter Jimmy Patring och bor i Västerås. Jag har i många år arbetat som ledare och pastor inom kyrkan. Idag kombinerar jag teologistudier med att driva familjeföretag.


Övrig information om poddens inriktning

Podden rör sig inom hela kristenheten med alla dess olika kyrkofamiljer och inriktningar. Det är gästernas personliga berättelser som förmedlas med olika betoningar, upplevelser och förklaringar. Podden har dock för avsikt att inte förmedla någon lära som går emot de klassiska trosbekännelserna.